Patent

Patent, teknik bir alanda tekniğin bilinen durumunu aşan, daha önce benzer alanlarda yapılmış icatlardan farklı, ve sanayide seri üretime uygun olan buluşlar için verilmektedir. Eğer buluşunuzun bu kriterlere uygun olduğunu düşünüyorsanız buluşunuzun başkaları tarafından kullanılmaması ve taklit edilmemesi için Türk Patent ve Marka Kurumu’na müracaat edilerek tescil edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde:

  • Kötü niyetli kişiler sizin yıllarca emek harcayarak oluşturduğunuz değerleri ve buluşlarınızı çalarak sizin ar-ge’nizi sömürerek size zarar verebilirler.
  • Rakip firmalar ürününüzü taklit yoluna gidebilir, daha düşük fiyatlarla ürününüzü piyasaya sunarak pazar payınızı düşürür.
  • Diğer şahısların sizin buluşunuzu yaparak sizin üstünüzde yaptırım uygulamaya çalışması mümkündür. Bunun aksini ispatlamanız da ortada bir başvuru olmadığından mümkün olmayacaktır.
  • Patent belgesi Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylandığında 20 yıl süre ile koruma ve tekel hakkı sağlayan ve müvekkile son derece geniş kapsamlı bir koruma sunan bir belgedir.

Bu belgenin TÜBİTAK teşvikleri ile en ekonomik şekilde alınabilmesi ve takibinin doğru ve efektif bir biçimde yapılabilmesi için konusuna hakim, sürekli eğitimlerle gelişerek sektör analizlerini doğru yapan patent mühendisleri ve uzmanlarına ihtiyacınız olacaktır. DORUK PATENT, diğer tüm konularda olduğu gibi, patent müracaatı ve takibi konularında da değerli müvekkillerinin yanındadır.

Faydalı model, piyasadaki ürünlerden farklılık (yenilik kriteri), sanayiye uygulanabilirlik kriterleriyle patent ile aynı özellikleri taşısa da tekniğin bilinen durumunu aşması gerekli değildir. Yani daha önce tescil edilmiş bir buluşun üzerinde yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleri sağlanarak yapılacak değişiklikler ile faydalı model koruması sağlanabilir.

Patent korumasından farklı olarak 20 yıl yerine 10 yıl boyunca koruma sağlanabilmektedir. Patent başvuruları faydalı modele faydalı model de patent başvurusuna çevrilebilir.

Patent ve faydalı model başvurularınızın yapılabilmesi için;

  • Buluşun teknik çizimleri
  • Firma bilgileri
  • Buluş sahibinin bilgileri
  • Tarifname gerekmektedir.

DORUK PATENT buluşunuzla ilgili olarak patent/faydalı model dosyalarınızın oluşturulması başvuru işlemleri, başvuru öncesinde ulusal ve uluslar arası araştırma işlemleri, patent/faydalı model takip işlemlerini ( belge öncesi ve geldikten sonra), ve bunlarla ilgili hukuki yardımları sizin için gerçekleştirecektir.

Patent ve faydalı model başvurularında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 1 yıllık yenilik kriteri aranmaktadır. Bir ürün, icat edilmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen patent belgesi için başvurusu yapılmamışsa kamuya mal olur ve patent ya da faydalı model belgesi alınamaz.